อาจารย์จุมพล มากกุศล หัวหน้าแผนกปกครองของ รร. กองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. (ตำแหน่งสุดท้ายที่เกษียณ)

อาจารย์จุมพล มากกุศล เป็นอดีตอาจารย์ เกษียณที่ตำแหน่งหัวหน้าแผนกปกครอง ของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ขส.ทบ.

Leave A Comment